Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Konferencja metodyczna. Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Ahoj przygodo! Wdrażąnie i realizacja Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej (Chojnice)

Termin rozpoczęcia:

16 października 2019, godz. 15:30-17:30

Forma:

Warsztat

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

SP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chojnicach ul. 31-go Stycznia 21/23

O szkoleniu / programie:

2 TEMAT: Ahoj przygodo! Wdrażanie i realizacja Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej  (PPEM) - Chojnice

Kierunek polityki oświatowej nr 2: Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

W programie:

  • rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską
  • kreatywna praca metodą projektu
  • atrakcyjne, praktyczne zajęcia żeglarskie  nie tylko na morzu
  • PPEM - korzyści  szkoły 

Adresat: zainteresowani nauczyciele wszystkich specjalności i etapów kształcenia

Osoba prowadząca: Iwona Poźniak, konsultant ODN w Słupsku

Organizacja:

Rejestrując się na konferencję można wybrać tylko jeden temat warsztatów, gdyż warsztaty te odbywają się o te samej godzinie (równolegle). 

Łączny czas trwania Konferencji metodyczne z warsztatami to 3 godziny dydaktyczne.

O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez Uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

NABÓR ZAMKNIĘTY

Przejdź do góry strony