Formy doskonalenia

Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach
Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich

16 lutego 2023, godz. 15:30-17:00

Stanowisko komputerowe