III Konferencja Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

III Konferencja Pomorskiego Programu Edukacji

Termin rozpoczęcia:

8 października 2021, godz. 10:00 do 9 października 2021, godz. 12:30

Forma:

Konferencja stacjonarna

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

10 godz. dydaktycznych

Adresaci:

przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie Pomorskie Żagle Wiedzy, koordynatorzy edukacji morskiej w jednostkach samorządu terytorialnego, szkolni koordynatorzy projektowi, członkowie Pomorskiej Rady Oświatowej, nauczyciele – animatorzy Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Harcerski Ośrodek Morski w Puck, ul. Żeglarzy 1

O szkoleniu / programie:

Na konferencji przewidziana jest obecność

Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego

Józefa Sarnowskiego, członka Zarządu Województwa Pomorskiego

       

  Ramowy harmonogram Konferencji:

 

DZIEŃ I – piątek 08.10.2021 r.

Część  informacyjno-dyskusyjna

10.00-12.30

NABÓR ZAMKNIĘTY 

Założenia projektu Pomorskie Żagle Wiedzy

Wręczenie Certyfikatów PPEM

Panel dyskusyjny

Część warsztatowa

15.30-17.15

Warsztaty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

NABÓR ZAMKNIĘTY

Edukacja morska w kształtowaniu kompetencji kluczowych zawartych w podstawie programowej

prowadzący – Maciej Barański, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebie
moderator – Aleksandra Bąkowska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku, przewodnicząca zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej

Współpraca ze środowiskiem przy realizacji edukacji morskiej
prowadzący – Jacek Goreński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Objeździe
moderator – Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli

NABÓR ZAMKNIĘTY 

Zdalne możliwości prowadzenia edukacji morskiej
prowadząca –  Magda Thiede, nauczycielka i animatorka PPEM w Szkole Podstawowej nr 1  w Sierakowicach
moderator – Dorota Iwanowicz, konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Kompetencje kluczowe – realizacja edukacji morskiej w ramach podstaw programowych różnych przedmiotów
prowadząca – Wioletta Kowalewska, nauczycielka i animatorka PPEM w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku
moderator – Iwona Poźniak, konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Dzień II – sobota 09.10.2021 r.

Praktyczne zajęcia żeglarskie

10.00-12.30

NABÓR ZAMKNIĘTY 

Prezentacja wniosków i rekomendacji z debaty oraz warsztatów
Aleksandra Bąkowska, przewodnicząca zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej

Podsumowanie Konferencji
Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

„Belfer na fali” – praktyczne zajęcia żeglarskie na wodzie

 

Szczegółowy program Konferencji
 

DZIEŃ I – piątek 08.10.2021 r.

Część pierwsza – 10.00-11.45

10.00-10.30

Rejestracja

10.30-10.35

Otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych gości – Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

10.35-10.40

Wystąpienie Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego

10.40-11.00

Projekt Pomorskie Żagle Wiedzy – Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

11.00-11.10

Pomorski Program Edukacji Morskiej – atrakcyjny i skuteczny sposób kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i podnoszenia jakości nauczania i wychowania – Iwona Poźniak, konsultant ds. edukacji morskiej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

11.10-11.30

Wręczenie Certyfikatów Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej – Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Aleksandra Bąkowska, przewodnicząca zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej

11.30-11.45

Przerwa

Część druga – 11.45-12.30

11.45-12.30

Panel dyskusyjny

Perspektywy rozwoju edukacji morskiej w regionie: współpraca instytucji ze szkołami i placówkami oświatowymi, szkolenia żeglarskie młodzieży i kadry pedagogicznej, wykorzystanie infrastruktury żeglarskiej na zajęciach szkolnych, zachowanie trwałości inicjowanych działań

Moderator: Małgorzata Bukowska-Ulatowska, konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Paneliści:

Łukasz Żarna, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu, gmina Cedry Wielkie

Hanna Kajeta, instruktor szkolenia żeglarskiego, komandor Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Lamelka w Kartuzach

Monika Halczak-Lewandowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie, Agnieszka Kaszuba, nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej nr 5 w Redzie

12.30-15.30

Przerwa obiadowa

Część trzecia – 15.30-16.15

Grupa I

Warsztaty dla dyrektorów

Edukacja morska w kształtowaniu kompetencji kluczowych zawartych
w podstawie programowej – prowadzący – Maciej Barański, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebie, moderator – Aleksandra Bąkowska, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku, przewodnicząca zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej

Grupa II

Warsztaty dla nauczycieli

Zdalne możliwości prowadzenia edukacji morskiej – prowadząca – Magda Thiede, nauczycielka i animatorka PPEM w Szkole Podstawowej nr 1 w Sierakowicach, moderator – Dorota Iwanowicz, konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Grupa III

Warsztaty dla nauczycieli

Kompetencje kluczowe – realizacja edukacji morskiej w ramach podstaw programowych różnych przedmiotów – prowadząca – Marzena Ryłło, nauczycielka i animatorka PPEM w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku, moderator – Iwona Poźniak, konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

16.15-16.30

Przerwa

Część czwarta – 16.30-17.15

Grupa I

Warsztaty dla dyrektorów

Współpraca ze środowiskiem przy realizacji edukacji morskiej – prowadzący – Jacek Goreński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Objeździe, moderator – Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Grupa II

Warsztaty dla nauczycieli

Kompetencje kluczowe – realizacja edukacji morskiej w ramach podstaw programowych różnych przedmiotów – prowadząca – Marzena Ryłło, nauczycielka i animatorka PPEM w Szkole Podstawowej 1 w Słupsku, moderator – Iwona Poźniak, konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Grupa III

Warsztaty
dla nauczycieli

Zdalne możliwości prowadzenia edukacji morskiej – prowadząca – Magda Thiede, nauczycielka i animatorka Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej w Szkole Podstawowej nr 1 w Sierakowicach, moderator – Dorota Iwanowicz, konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Dzień II – sobota 09.10.2021 r.

10.00-10.15

Prezentacja wniosków i rekomendacji z debaty oraz warsztatów – Aleksandra Bąkowska, przewodnicząca zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej

10.15-10.20

Podsumowanie konferencji – Bożena Żuk, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

10.30-12.30

„Belfer na fali” – praktyczne zajęcia żeglarskie na wodzie

 

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Koordynator formy:

Iwona Poźniak - konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych, koordynator Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 wew. 35
e-mail: i.pozniak@odn.slupsk.pl

Organizacja:

UWAGA: Ze względów epidemicznych konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na każdą z części konferencji, w których chcesz uczestniczyć.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji do 4 października 2021 r. 

 

Istnieje możliwość samodzielnego zarezerwowania wyżywienia i zakwaterowania w HOM.

Kontakt do HOM:
Adres : 84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1
e-mail: hom@hompuck.org
tel. całodobowy: 502-674-698
tel.: 58 673 21 50


Procedura postępowania w okresie epidemii COVID - 19