Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich

Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach

Termin rozpoczęcia:

16 maja 2022, godz. 16:00-21:00

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele biorących udział w projekcie "Pomorskie Żagle Wiedzy - Partnerstwo Gminy Kosakowo"

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Szkoła Podstawowa Puck ul. Przebendowskiego 27

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Koordynator formy:

Mariusz Barański - wicedyrektor
e-mail: m.baranski@odn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie dedykowane dla nauczycieli biorących udział w projekcie "Pomorskie Żagle Wiedzy - Partnerstwo Gminy Kosakowo".
  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.
  • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • Procedura postępowania w okresie epidemii COVID - 19