Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich

Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach

Termin rozpoczęcia:

grudzień 2021

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

rejestracja wkrótce

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

Zespoły: nauczyciel + 3 uczniów

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala konferencyjna ODN, ul. Poniatowskiego 4a

O szkoleniu / programie:

  • Kierunki geograficzne.
  • Oznaczanie pozycji na mapach morskich.
  • Nanoszenie pozycji.
  • Wyznaczanie kursów.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Koordynator formy:

Iwona Poźniak – nauczyciel konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych
Kontakt: 
tel. 59 84 23 567 wew. 35
e-mail: i.pozniak@odn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.
  • Maksymalna liczba uczestników:  20 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • Procedura postępowania w okresie epidemii COVID - 19