Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej z wykorzystaniem TIK i GPS

Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie

Termin rozpoczęcia:

3 grudnia 2022, godz. 10:00 do 10 grudnia 2022, godz. 13:00

Forma:

Szkolenie stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele szkół w Kolbudach, Pszczółkach i Przywidzu biorących udział w projekcie PŻW

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Przywidz, ul. Gdańska 15

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

Koordynator formy:

Mariusz Barański – wicedyrektor Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
Kontakt:
tel. 59 842 29 43
e-mail: m.baranski@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie dedykowane dla nauczycieli szkół w Kolbudach, Pszczółkach i Przywidzu biorących udział w projekcie PŻW.
  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w dwóch częściach:
    część I - 03.12.2022, godz. 10:00-13:00,
    część II - 10.12.2022, godz. 10:00-13:00