Sieć szkolnym animatorów Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej

Sieć 32: Sieć szkolnym animatorów PPEM -

Termin rozpoczęcia:

7 czerwca 2022, godz. 15:30-17:00

Forma:

Sieci zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

7 godz. dydaktycznych

Adresaci:

animatorzy PPEM ze szkół rozpoczynających udział w Programie

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

O szkoleniu / programie:

zakończenie sieci

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Koordynator formy:

Iwona Poźniak – nauczyciel konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567 wew. 35
e-mail: i.pozniak@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Sieć współpracy i samokształcenia odbędzie się online w dniu 29.11.2021 i rozpocznie się o godz. 15:30
 • Przed rozpoczęciem spotkania, o godz. 15:00, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 

 

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w sieci online?

 

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

                                       

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 3 spotkania.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 29.11.2021, godz. 15:30-17:00, Temat: Organizacja pracy sieci. Warsztat pracy animatora PPEM.
  • II spotkanie -
  • III spotkanie -

 

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie online lub stacjonarne
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie sieci współpracy i samokształcenia.