Włączanie edukacji morskiej i żeglarskiej do edukacji pozaszkolnej (Praca metodą projektu w kontekście edukacji morskiej)

Włączanie edukacji morskiej i żeglarskiej do

Termin rozpoczęcia:

17 stycznia 2022, godz. 16:00 do 7 lutego 2022, godz. 18:15

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

12 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele z: ZS Kępice, SP Warcino, SP Biesowice, NSP Przytocko - uczestnicy projektu Pomorskie Żagle Wiedzy 

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Koordynator formy:

Mariusz Barański - wicedyrektor
e-mail: m.baranski@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Szkolenie dedykowane dla Szkół z gminy Kępice (ZS Kępice, SP Warcino, SP Biesowice, NSP Przytocko).
 • Szkolenie 12 godzinne realizowane w 4 spotkaniach:

           1) 17.01.2022, godz. 16:00-18:15
           2) 24.01.2022, godz. 16:00-18:15
           3) 31.01.2022, godz. 16:00-18:15
           4) 07.02.2022, godz. 16:00-18:15

 • Szkolenie odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 16:00
 • Przed rozpoczęciem szkolenia, o godz. 15:30, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.  

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Przede wszystkim komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.
 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

 

 

Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku)
 • Procedura postępowania w okresie epidemii COVID - 19