Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Szkolnictwo zawodowe szansą - rynek pracy wyzwaniem

Szkolnictwo zawodowe szansą - rynek pracy wyzwaniem (Słupsk)

Termin rozpoczęcia:

16 października 2019, godz. 09:30-14:00

Forma:

Konferencja

Status:

Otwarta

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

dyrektorzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, inni zainteresowani nauczyciele

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala konferencyjna ODN Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a

O szkoleniu / programie:

Tematyka dotyczy:

  • bieżących problemów związanych z reformą szkolnictwa zawodowego
     i wynikających z niej potrzeb  szkół i pracodawców;
  • kierunków rozwoju rynków pracy;
  • umiejętności oczekiwanych od absolwentów szkół zawodowych i uczelni w kontekście przyszłej pracy bez ograniczeń geograficznych i technologicznych.

Prelegenci:

 

mgr inż. Bogdan Kruszakin – kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE w Warszawie; ekspert MEN w zakresie budowania programów nauczania przedmiotów zawodowych oraz Krajowych Ram Kwalifikacyjnych.

Aleksandra Harasiuk – w Agencji Rozwoju Pomorza głownie przygotowuje małe i średnie firmy do działań sprzedażowych zagranicą. W stowarzyszeniu Pracodawcy Pomorza przewodniczy Sekcji Handlu i Usług. Liderka Lean in Circle Poland. Popularyzatorka neurobiologii, przedsiębiorczości i sztuki handlowania. Wyróżniona tytułem „Kobiety Sukcesu 2017” przez Konwencję Przedsiębiorców Województwa Pomorskiego.

Beata Widera – kierownik przedsięwzięcia strategicznego SWP „Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie", Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Bartosz Świtała - zastępca Kierownika, Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słupsku

Katarzyna Kozłowska - specjalista ds. Promocji, Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

 

UWAGA!

Istniej możliwość skonsultowania bieżących problemów związanych z nauczaniem przedmiotów zawodowych z mgr inż. Bogdanem Kruszakinem

Koordynator formy:

Joanna Pawlak-Jęczewska - konsultant ds. wspomagania nauczycieli przedmiotów zawodowych

tel. 59 84 23 567 wew.43
e-mail: j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Organizacja:

Maksymalna liczba uczestników: 80 osób.

O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

NABÓR ZAMKNIĘTY

PROGRAM KONFERENCJI

9.30

 

Rejestracja

 

10.00

 

Powitanie uczestników

Bożena Żuk - Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

10.15

 

Działania Samorządu Województwa Pomorskiego na rzecz zmian
w systemie kształcenia zawodowego

Beata Widera - kierownik przedsięwzięcia strategicznego SWP "Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie",
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

10.30

 

Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach

mgr inż. Bogdan Kruszakin - kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE
w Warszawie

11.15

 

Wizja i umiejętność inteligentnej pracy bez ograniczeń geograficznych – future jobs infuture world wyzwaniem edukacji zawodowej

Aleksandra Harasiuk - Agencja Rozwoju Pomorza

12.00

 

Przerwa

 

12.15

 

Perspektywy demograficzne oraz potrzeby rynku pracy województwa pomorskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

12.45

 

Rola, zadania i działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych w procesie wspierania reformy kształcenia zawodowego

Bartosz Świtała - zastępca Kierownika, Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów

Katarzyna Kozłowska - specjalista ds. Promocji, ZPPI. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego

13.15

 

Panel dyskusyjny „Czy współpraca szkół z biznesem, biznesu ze szkołami to eksperyment czy sprawdzone działanie
Moderatorzy:  Monika Walczak, Małgorzata Gierszewska

Przejdź do góry strony