Formy doskonalenia

Załóż projekt w eTwiningu
Załóż projekt w eTwiningu

19 kwietnia 2021, godz. 16:00-18:15

stanowisko komputerowe

Własna marka nauczyciela- jak nad nią pracować i
Własna marka nauczyciela- jak nad nią pracować i czy warto?

27 kwietnia 2021, godz. 15:30-17:45

stanowisko komputerowe

Sieć 8a: Szkolnictwo zawodowe wyzwaniem
Sieć 8a: Szkolnictwo zawodowe wyzwaniem współczesności

12 maja 2021, godz. 15:30-17:45

stanowisko komputerowe

Sieć 8b: Szkolnictwo zawodowe wyzwaniem
Sieć 8b: Szkolnictwo zawodowe wyzwaniem współczesności

13 maja 2021, godz. 15:30-17:45

stanowisko komputerowe

Konferencja dla doradców zawodowych

20 maja 2021, godz. 15:30-17:45

stanowisko komputerowe