Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Konferencja - Szkolnictwo zawodowe szansą - rynek pracy wyzwaniem

Utworzono: 01-10-2019

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku zaprasza na konferencje - Szkolnictwo zawodowe szansą - rynek pracy wyzwaniem:

 

O szkoleniu:

1.Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach.

2. Oczekiwanie rynku pracy wobec szkolnictwa zawodowego.

3. Perspektywy demograficzne oraz potrzeby rynku pracy województwa  pomorskiego (PUP).

4. Doświadczenie płynące z rzemieślniczej nauki zawodu.

5. Rola, zadania i działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych w procesie wspierania reformy kształcenia zawodowego.

6. Czy współpraca szkół z biznesem, biznesu ze szkołami to eksperyment czy sprawdzone działanie.

 

Program konferencji:

9.30

 

Rejestracja

 

10.00

 

Powitanie uczestników

Bożena Żuk - Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

10.15

 

Działania Samorządu Województwa Pomorskiego na rzecz zmian
w systemie kształcenia zawodowego

Beata Widera - kierownik przedsięwzięcia strategicznego SWP "Kształtowanie sieci szkół zawodowych w regionie",
Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

10.30

 

Wdrażanie podstaw programowych kształcenia w zawodach

mgr inż. Bogdan Kruszakin - kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy ORE
w Warszawie

11.15

 

Wizja i umiejętność inteligentnej pracy bez ograniczeń geograficznych – future jobs infuture world wyzwaniem edukacji zawodowej

Aleksandra Harasiuk - Agencja Rozwoju Pomorza

12.00

 

Przerwa

 

12.15

 

Perspektywy demograficzne oraz potrzeby rynku pracy województwa pomorskiego

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

12.45

 

Rola, zadania i działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych w procesie wspierania reformy kształcenia zawodowego

Bartosz Świtała - zastępca Kierownika, Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów

Katarzyna Kozłowska - specjalista ds. Promocji, ZPPI. Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego

13.15

 

Panel dyskusyjny „Czy współpraca szkół z biznesem, biznesu ze szkołami to eksperyment czy sprawdzone działanie
Moderatorzy:  Monika Walczak, Małgorzata Gierszewska

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy - kliknij tutaj

Przejdź do góry strony