Pracownik przyszłości

Utworzono: 26-06-2020
Pracownik przyszłości

Infuture institute wspólnie z ekspertami, specjalistami i pracownikami zidentyfikował 32 czynniki zmian, które w przyszłości będą miały znaczący wpływ na pracowników i rynek pracy. Zostały one pogrupowane według metodologii STEEP (dzielącej je na środowiskowe, ekonomiczne, polityczne, technologiczne, społeczne). Połączenie wybranych czynników zmian oraz zidentyfikowanie ich wzajemnego wpływu dało podstawę do stworzenia 5 scenariuszy przyszłości. Należą do nich: Jobs are for robots, Hollywood work model, Always under control, Social workers for planet and nature, Eternal employee.

RAPORT: Pracownik przyszłości