Publikacje, materiały

Raport HR20 - Kompetencje przyszłości
Raport HR20 - Kompetencje przyszłości

Stoimy w obliczu bezprecedensowych wyzwań - społecznych, gospodarczych i środowiskowych, napędzanych przez przyśpieszoną globalizację i niesamowicie szybki rozwój. Kluczowym czynnikiem, który wpływa na kierunek zmian jest rozwój technologii.