Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT

Utworzono: 26-06-2020
Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment, Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) jest organizowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) od 2000 roku. W 2018 r. uczestniczyło w nim 79 krajów i regionów. PISA to jeden z najważniejszych edukacyjnych programów badawczych. Jego wyniki stanowią istotny punkt odniesienia dla polityki oświatowej i postrzegania jakości edukacji szkolnej w poszczególnych krajach.

RAPORT: https://pisa.ibe.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/raport-wyniki-badan-pisa-2018.pdf

Przejdź do góry strony