Akcja integracja czyli jak pomóc dzieciom w powrocie do nowej rzeczywistości

Akcja integracja czyli jak pomóc dzieciom w

Termin rozpoczęcia:

14 czerwca 2021, godz. 15:30-18:30

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

wszyscy zainteresowani

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

 • Jak wrócić z on-linu do szkoły stacjonarnej?

 • Jak wspierać dzieciaki na lekcjach.

 • Sposoby na lekcje integracyjne.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

Ekspert:

Marta Młyńska

Koordynator formy:

Marta Młyńska - konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli języków obcych
Kontakt:
pokój nr 2
tel. 59 84 23 567 wew. 38
e-mail: m.mlynska@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Szkolenie odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 15.30
 • Przed rozpoczęciem szkolenia, o godz. 15.15, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online

 

      Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do Internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać  Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

 

 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

 

 

Informacja ważna dla Ciebie…

 

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku)
 • Procedura postępowania w okresie epidemii COVID - 19