Formy doskonalenia

Konsultacje dla nauczycieli historii wszystkich
Konsultacje dla nauczycieli historii wszystkich typów szkół

19 kwietnia 2021, godz. 10:00-11:00

stanowisko komputerowe

Konsultacje dla nauczycieli historii wszystkich
Konsultacje dla nauczycieli historii wszystkich typów szkół

22 kwietnia 2021, godz. 12:30-14:00

stanowisko komputerowe

Konsultacje dla nauczycieli historii wszystkich
Konsultacje dla nauczycieli historii wszystkich typów szkół

26 kwietnia 2021, godz. 10:00-11:00

stanowisko komputerowe

Konsultacje dla nauczycieli języka polskiego szkół

27 kwietnia 2021, godz. 15:00-15:45

stanowisko komputerowe

Język (nie)obcy zawodowy czyli jak uczyć języka
Język (nie)obcy zawodowy czyli jak uczyć języka obcego zawodowego?

27 kwietnia 2021, godz. 15:30-18:30

stanowisko komputerowe

Myślenie wizualne w edukacji ucznia
Myślenie wizualne w edukacji ucznia cudzoziemskiego. Rysuj wiedzę.

28 kwietnia 2021, godz. 16:00-20:00

stanowisko komputerowe

"Podstawy notowania graficznego czyli jak
"Podstawy notowania graficznego czyli jak myśleć wizualnie"

28 kwietnia 2021, godz. 16:00-17:30

stanowisko komputerowe