Formy doskonalenia

Wprowadzenie do przedmiotu Historia i
Wprowadzenie do przedmiotu Historia i teraźniejszość

30 sierpnia 2022, godz. 15:30-17:00

stanowisko komputerowe

Jak uczyć o wojnie?
Jak uczyć o wojnie?

27 września 2022, godz. 16:30-18:45

stanowisko komputerowe

Praca z filmem o tematyce realioznawczej na lekcji
Praca z filmem o tematyce realioznawczej na lekcji języka niemieckiego

28 września 2022, godz. 17:00-19:15

Stanowisko komputerowe