Dobrostan nauczyciela języka polskiego

Dobrostan nauczyciela języka polskiego

Termin rozpoczęcia:

29 maja 2023, godz. 16:00-19:45

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele języka polskiego

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala dydaktyczna nr 28, ul. Bałtycka 29, Słupsk

O szkoleniu / programie:

Poruszane zagadnienia:

 • emocje w relacji z samym sobą

 • metody skutecznego i efektywnego radzenia sobie w sytuacjach wywołujących negatywne myśli

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania pozytywnych cech, umiejętności, zdolności, talentów 

 • zasady i umiejętności sprzyjające  realizowaniu siebie zgodnie ze swoimi potrzebami

 • wpływ  środowiska na nasze decyzje i zachowanie

 • odreagowanie napięć emocjonalnych

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

Ekspert:

Kinga Mielczarek, Ewa Szewczyk

Koordynator formy:

Justyna Szczypek-Bogdanowicz - nauczyciel konsultant ds. kompetencji kluczowych oraz projektów międzynarodowych

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: j.szczypek@podn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.
 • Maksymalna liczba uczestników:  15 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń. Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad funkcjonowania wprowadzonych ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19. W trosce o zdrowie nas wszystkich uprzejmie prosimy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w formie stacjonarnej (w siedzibie PODN) o przestrzeganie zasad ochrony przed koronawirusem zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.