Egzamin maturalny z języka polskiego - Formuła 2023. Edycja II

Egzamin maturalny z języka polskiego - Formuła

Termin rozpoczęcia:

wrzesień 2021

Forma:

Szkolenie zdalne

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Analiza Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego (część ustna oraz część pisemna na poziomie podstawowym) od roku szkolnego 2022/2023.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Ekspert:

dr Kinga Mielczarek

Koordynator formy:

dr Kinga Mielczarek - doradca metodyczny języka polskiego -  szkoły ponadpodstawowe. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, nauczyciel dyplomowany.

Kontakt:

e-mail: k.mielczarek@odn.slupsk.pl