Konferencja wydawnictwa Macmillan

Konferencja metodyczna wydawnictwa Macmillan

Termin rozpoczęcia:

24 stycznia 2020, godz. 09:30-14:00

Forma:

Konferencja stacjonarna

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele szkoły podstawowej

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala konferencyjna ODN Słupsk, ul. Poniatowskiego 4a

O szkoleniu / programie:

Wydawnictwo Macmillan zaprasza na BEZPŁATNĄ konferencję metodyczną.

 Celem konferencji jest m.in.:

  • zaznajomienie nauczycieli języka angielskiego z wnioskami płynącymi z analizy wyników pierwszej edycji Egzaminu ósmoklasisty, w tym wskazanie głównych źródeł trudności i rekomendacje optymalnych metod pracy w kolejnym, pełnym cyklu kształcenia w klasach IV–VIII szkoły podstawowej;
  • wskazanie pożądanych strategii w pracy w klasach I–III, zgodnie z wytycznymi Nowej Podstawy Programowej dla I etapu kształcenia, w tym zwłaszcza doboru odpowiednich typów zadań aktywizujących, pod kątem ich celów językowych i ogólnorozwojowych.

 

Link do wydarzenia:  https://www.macmillan.pl/konferencje?task=conference&id=6&miejsce=slupsk  

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Ekspert:

Wydawnictwo Macmillan

Koordynator formy:

Marta Młyńska - konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz wspomagania nauczycieli j. obcych

Kontakt:
pokój nr 2
tel. 59 84 23 567 wew. 38
e-mail: m.mlynska@odn.slupsk.pl

 

Organizacja:

O konferencji: na stronie :

 

Maksymalna liczba uczestników: 70 osób.