Konsultacje dla nauczycieli historii wszystkich typów szkół

Konsultacje dla nauczycieli historii wszystkich

Termin rozpoczęcia:

6 maja 2021, godz. 12:30-14:00

Forma:

Konsultacje zdalne

Status:

Otwarta

Czas trwania:

1 godz. dydaktyczna

Adresaci:

 

Nauczyciele historii wszystkich typów szkół

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

Kierunki polityki oświatowej państwa:

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Koordynator formy:

Krzysztof Myszkowski - doradca metodyczny historii

Kontakt:

e-mail: k.myszkowski@odn.slupsk.pl