Konsultacje dla nauczycieli języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Konsultacje dla nauczycieli języka polskiego szkół

Termin rozpoczęcia:

24 listopada 2020, godz. 15:00-15:45

Forma:

Konsultacje zdalne

Status:

Otwarta

Czas trwania:

1 godz. dydaktyczna

Adresaci:

Nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Tematyka:

  • narzędzia przydatne do zdalnej edukacji w edukacji polonistycznej,
  • bieżące potrzeby nauczycieli.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

Ekspert:

dr Kinga Mielczarek

Koordynator formy:

dr Kinga Mielczarek - doradca metodyczny języka polskiego -  szkoły ponadpodstawowe. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, nauczyciel dyplomowany.

Kontakt:

e-mail: k.mielczarek@odn.slupsk.pl

Organizacja:

W związku z obecną sytuacją  epidemiczną  i zmiennym trybem nauczania  konsultacje z trybu stacjonarnego zostają zmienione na zdalne.