Uczniowie obcojęzyczni w szkole/ uchodźcy w szkole

Uczniowie obcojęzyczni w szkole/ uchodźcy w szkole

Termin rozpoczęcia:

17 maja 2022, godz. 15:30-17:45

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Koordynator formy:

Justyna Szczypek-Bogdanowicz - konsultant ds. kompetencji kluczowych i języków obcych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567 wew. 35
e-mail: j.szczypek@odn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie dedykowane dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej
  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.
  • Maksymalna liczba uczestników:  50 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • Procedura postępowania w okresie epidemii COVID - 19