Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Deutsch plus + w akcji!

Utworzono: 20-11-2019
Deutsch plus + w akcji!

W tym roku szkolnym Goethe Institut w Warszawie prowadzi projekt "Deutsch Plus".

 Celem projektu jest zainteresowanie uczniów i nauczycieli językiem niemieckim i kulturą Niemiec, między innymi poprzez świadomość lepszej pozycji na rynku pracy dzięki zdobytym umiejętnościom językowym.
Sieć szkół „Deutsch Plus“ zrzesza ponad 200 szkół na terenie całej Polski. Powstała pod patronatem Ambasady Niemiec w Polsce.
Goethe-Institut oferuje Szkole partnerskiej następujące świadczenia:

  • potwierdzenie przynależności do sieci szkół „Deutsch Plus” poprzez plakietkę i widoczny udział w aktywnościach oferowanych w ramach projektu
  • konsultacje metodyczno-dydaktyczne dla kadry nauczycielskiej,
  • udostępnienie aktualnych materiałów reklamowych oraz materiałów dydaktycznych i do nauki nauczycielom oraz uczniom uczącym się jęz. niemieckiego,
  • rozwijanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli jęz. niemieckiego przez szkolenia językowe i metodyczno-dydaktyczne (również online),
  • udział w uznawanych na całym świecie egzaminach Goethe-Institut. Rabat na egzaminy dla młodzieży dla uczniów szkoły uczących się jęz. niemieckiego,
  • uczestnictwo szkoły, jej nauczycieli i uczniów w ogólnopolskiej sieci szkół poprzez udział we wspólnych projektach i wydarzeniach, konkursach i konferencjach, i wynikające stąd kontakty
  • możliwość udziału uczniów w ogólnopolskich konkursach z atrakcyjnymi nagrodami

Więcej informacji pod adresem:

link OTWÓRZ

Przejdź do góry strony