Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Konkursy, wydarzenia

Muzealne spotkania z fotografią 2020

Muzeum w Koszalinie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku do 20 lat do udziału w konkursie

Muzealne spotkania z fotografią 2020

Ogólnopolski konkurs na projekt edukacyjny pt. Póki nie jest za późno

Ogólnopolski konkurs na projekt edukacyjny pt. Póki nie jest za późno

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią 

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

O Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) umożliwia spotkania i współpracę młodych Polaków i Niemców. Dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty.

“Języki obce w szkole” – najnowszy numer
“Języki obce w szkole” – najnowszy numer

Zachęcamy do lektury najnowszego numeru kwartalnika “Języki Obce w Szkole”, wydawanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Projekt dla szkół zawodowych  Goethe-Institut "Deutsch = Erfolg im Beruf"
Projekt dla szkół zawodowych Goethe-Institut "Deutsch = Erfolg im Beruf"

Wspólnie z Goethe-Institut zapraszamy szkoły o profilu zawodowym (technika i szkoły branżowe) do udziału w projekcie edukacyjnym "Deutsch = Erfolg im Beruf".

Głównym celem projektu jest uświadomienie młodzieży roli języków obcych na przykładzie języka niemieckiego zarówno w procesie edukacji, jak i w planowaniu kariery zawodowej i konkurencyjności na rynku pracy. Projekt ma za zadanie także zmianę postrzegania kształcenia zawodowego w Polsce, zwracając uwagę na  większą potrzebę edukacji językowej oraz przedmiotów ścisłych i zawodowych, a także na większe szanse zawodowe dla absolwentów tych szkół.

Deutsch plus + w akcji!
Deutsch plus + w akcji!

W tym roku szkolnym Goethe Institut w Warszawie prowadzi projekt "Deutsch Plus".

 Celem projektu jest zainteresowanie uczniów i nauczycieli językiem niemieckim i kulturą Niemiec, między innymi poprzez świadomość lepszej pozycji na rynku pracy dzięki zdobytym umiejętnościom językowym. 

Projekt „Deutsch Plus” został objęty patronatem Ambasady Niemiec w Warszawie, a jednym z partnerów jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Przejdź do góry strony