Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Projekt dla szkół zawodowych Goethe-Institut "Deutsch = Erfolg im Beruf"

Utworzono: 20-11-2019
Projekt dla szkół zawodowych  Goethe-Institut "Deutsch = Erfolg im Beruf"

Wspólnie z Goethe-Institut zapraszamy szkoły o profilu zawodowym (technika i szkoły branżowe) do udziału w projekcie edukacyjnym "Deutsch = Erfolg im Beruf".

Głównym celem projektu jest uświadomienie młodzieży roli języków obcych na przykładzie języka niemieckiego zarówno w procesie edukacji, jak i w planowaniu kariery zawodowej i konkurencyjności na rynku pracy. Projekt ma za zadanie także zmianę postrzegania kształcenia zawodowego w Polsce, zwracając uwagę na  większą potrzebę edukacji językowej oraz przedmiotów ścisłych i zawodowych, a także na większe szanse zawodowe dla absolwentów tych szkół.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej: OTWÓRZ

Z czym pracować na lekcji, skąd czerpać inspiracje, gdzie szukać materiałów do konkretnych branży? W ramach projektu została przygotowana tak zwana walizka zawodowa, czyli zestaw materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla szkół branżowych i techników wraz propozycjami zastosowania na lekcji w szkole.

Walizki zawodowe zostały wyposażone przy współpracy z 3 wydawnictwami: LektorKlett, Hueber i Cornelsen. W samym kuferku znajdują się również publikacje innych wydawnictw.

Szczegółowa lista publikacji oraz portali na stronie www: OTWÓRZ .

ZAPRASZAMY SERDECZNIE! 

Przejdź do góry strony