Bezpieczna pracownia chemiczna

Bezpieczna pracownia chemiczna

Termin rozpoczęcia:

30 stycznia 2020, godz. 11:00-13:30

Forma:

Seminarium stacjonarne

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele i dyrektorzy wszystkich etapów edukacji

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala dydaktyczna nr 28 ODN Słupsk, ul. Bałtycka 29

O szkoleniu / programie:

 • Stosowanie stwarzających zagrożenie substancji chemicznych i ich mieszanin - aktualne wymagania prawne

 • niezbędne wyposażenie pracowni chemicznej

 •  procedury postępowania w ramach wystąpienia zagrożenia

 • oznakowanie miejsca przechowywania substancji.

 • wykonywanie doświadczeń w typowej szkolnej sali zajęciowej

 • funkcjonowanie i organizacja pracowni chemicznej.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

Ekspert:

Marcin Kraska - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Koordynator formy:

Irena Czyż - konsultant ds. wspomagania pracy nauczycieli w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i aktywności sportowej oraz przedmiotów przyrodniczych

tel. 59 84 23 567, wew. 38

e-mail: i.czyz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Maksymalna liczba uczestników: 30 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

 

Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku).

 

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa proszę uzupełnić formularz poniżej