Formy doskonalenia

Egzamin ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego
Egzamin ósmoklasisty z biologii od roku szkolnego 2021/2022

19 kwietnia 2021, godz. 16:30-18:45

stanowisko komputerowe

Myślenie wizualne na lekcjach z przedmiotów
Myślenie wizualne na lekcjach z przedmiotów przyrodniczych

21 kwietnia 2021, godz. 16:30-18:45

stanowisko komputerowe

Egzamin ósmoklasisty z chemii  od roku szkolnego
Egzamin ósmoklasisty z chemii od roku szkolnego 2021/2022

26 kwietnia 2021, godz. 16:30-12:42

stanowisko komputerowe

Sieć 30: Zadania z chemii nie takie straszne
Sieć 30: Zadania z chemii nie takie straszne

27 kwietnia 2021, godz. 16:00-18:15

stanowisko komputerowe

Myślenie wizualne na lekcjach z przedmiotów
Myślenie wizualne na lekcjach z przedmiotów przyrodniczych

28 kwietnia 2021, godz. 16:30-18:45

stanowisko komputerowe

Egzamin ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego
Egzamin ósmoklasisty z geografii od roku szkolnego 2021/2022

10 maja 2021, godz. 16:30-18:45

stanowisko komputerowe

“Między Ziemią a niebem”
“Między Ziemią a niebem”

13 maja 2021, godz. 15:30-17:45

stanowisko komputerowe