Formy doskonalenia

Podstawy astronomii w dydaktyce geografii
Podstawy astronomii w dydaktyce geografii

9 czerwca 2022, godz. 16:00-18:45

sala dydaktyczna nr 28, ul. Bałtycka 29