Formy doskonalenia

Sieć 30: Zadania z chemii nie takie straszne
Sieć 30: Zadania z chemii nie takie straszne

27 stycznia 2021, godz. 17:00-19:15

stanowisko komputerowe

GIS – Systemy Informacji Geograficznej. HERE
GIS – Systemy Informacji Geograficznej. HERE

4 lutego 2021, godz. 17:00-19:00

stanowisko komputerowe

Sieć 11: Aktywne formy nauczania przedmiotów
Sieć 11: Aktywne formy nauczania przedmiotów przyrodniczych

10 lutego 2021, godz. 16:30-18:45

stanowisko komputerowe

Sieć 12a: Interaktywna lekcja biologii i geografii
Sieć 12a: Interaktywna lekcja biologii i geografii

12 lutego 2021, godz. 16:30-18:45

stanowisko komputerowe