Sieć 17: Przygotowujemy do egzaminów i nie tylko

Sieć 17: Przygotowujemy do egzaminów i nie tylko

Termin rozpoczęcia:

15 czerwca 2022, godz. 16:30-18:45

Forma:

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele matematyki

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Podsumowanie sieci.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Koordynator formy:

Ziemowit Krencewicz - doradca metodyczny matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kontakt:
e-mail: z.krencewicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Sieć współpracy i samokształcenia odbędzie się online w dniu 15.06.2022 i rozpocznie się o godz. 16:30
 • Przed rozpoczęciem spotkania, o godz. 16:00, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 

 

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w sieci online?

 

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

                                       

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 20.10.2021, godz. 16:00-17:30, Temat: Spotkanie organizacyjne.
  • II spotkanie - 12.01.2022, godz. 16:30-18:45, Temat: 
  • III spotkanie - 18.05.2022, godz. 16:30-18:45, Temat:
  • IV spotkanie - 15.06.2022, godz. 16:30-18:45, Temat:

 

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie online
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie sieci współpracy i samokształcenia.