Dzień Krajobrazu w Nadleśnictwie Człuchów

Utworzono: 12-02-2020

W dniu 18 października 2019 r. odbył się spacer krajobrazowy pod hasłem:  Las bez tajemnic. Zaproszenie na spotkanie otrzymali animatorzy interdyscyplinarnych zajęć regionalnych, nauczyciele oraz wychowawcy z przedszkoli, ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizatorem spotkania był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku reprezentowany przez dr Annę Kreft oraz Nadleśnictwo Człuchów reprezentowane przez nadleśniczego Piotra Łąckiego. Spacer współtworzyli również Jacek Godlewski – specjalista od spraw edukacji, referent do spraw gospodarki leśnej oraz Karol Bieliński - specjalista Służby Leśnej do spraw hodowli lasu.

Uczestnicy spotkali się przed budynkiem GOSPODARSTWA NASIENNO - SZKÓŁKARSKIEGO MARYSIN. W programie spaceru była wizyta w szkółce leśnej - zapoznanie z produkcją szkółkarską (od pozyskania nasion, przechowywania i ich wysiewu, do momentu wyjęcia sadzonek i wysadzenia w lesie) oraz obserwacja materiału szkółkarskiego na kwaterach leśnych. Uczestnicy mieli okazję poznać wiele ciekawostek z życia lasu z ust specjalistów, dla których las jest codziennym fascynującym miejscem pracy.

Spacer w Nadleśnictwie Człuchów wpisywał się w ogólnopolskie obchody Międzynarodowego Dnia Krajobrazu. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Data ta to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Święto ustanowione jest przez Radę Europy, z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.  Informacje o wydarzeniach organizowanych w ramach Dnia Krajobrazu przekazywano z całej Polski do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, taką wiadomość przekazał również Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli do GDOŚ.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ideą spacerów jest aby, odbywały się zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.). Organizowane są w celu przekazania uczestnikom wiedzy na temat danego krajobrazu, w tym procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni, kultywowanych tradycji czy występujących zagrożeń.

Dzień Krajobrazu w Nadleśnictwie Człuchów
Dzień Krajobrazu w Nadleśnictwie Człuchów
Dzień Krajobrazu w Nadleśnictwie Człuchów
Dzień Krajobrazu w Nadleśnictwie Człuchów
Dzień Krajobrazu w Nadleśnictwie Człuchów
Dzień Krajobrazu w Nadleśnictwie Człuchów
Dzień Krajobrazu w Nadleśnictwie Człuchów
Dzień Krajobrazu w Nadleśnictwie Człuchów