Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Termin rozpoczęcia:

18 maja 2022, godz. 08:30 do 22 czerwca 2022, godz. 13:30

Forma:

Kurs

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

60 godz. dydaktycznych

Adresaci:

zamknięta zorganizowana grupa Fundacji Przystań

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Fundacja Przystań w Słupsku, ul. Gdańska 13a

O szkoleniu / programie:

Uświadomienie roli, jaką ma pełnić asystent osobisty w życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężeniami.
Poznanie i zrozumienie najważniejszych zadań.
Uświadamianie znaczenia rehabilitacji społecznej i zawodowej w życiu osoby z niepełnosprawnością.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

9. Poza KPO

Koordynator formy:

Władysława Hanuszewicz - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi młodszymi i uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju

Kontakt:
tel. 59 84 23 567, wew.42
e-mail: w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Szkolenie realizowane dla zamkniętej zorganizowanej grupy Fundacji Przystań

 

Czas realizacji szkolenia maj - czerwiec 2022 r.

 

Szkolenie będzie realizowane w dwóch częściach:
część I - teoretyczne (20 godzin),
część II - praktyczna (40 godzin).