Praca z uczniem zdolnym na lekcjach biologii i zajęciach pozalekcyjnych. Spotkanie informacyjno - instruktażowe

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach biologii i

Termin rozpoczęcia:

30 września 2020, godz. 16:00-17:30

Forma:

Szkolenie online

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele biologii

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Projekt Zdolni z Pomorza jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

W PROGRAMIE:

 • Charakterystyka ucznia zdolnego.
 • Jak pracować z uczniem zdolnym? 
 • Przygotowanie ucznia do konkursu z biologii (analiza zadań konkursowych, analiza odpowiedzi uczniów na przykładzie konkursu z biologii w ramach Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza).
 • Analiza materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi przygotowującymi się do konkursów i olimpiad.


UWAGA WAŻNE:

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminami oraz wydrukowanie i podpisanie dokumentacji projektowej (Załącznik: Plik z dokumentami), przesłanie tej dokumentacji na adres Organizatora.

Scan (lub zdjęcia) dokumentacji projektowej należy przesłać do dnia rozpoczęcia zajęć na adres plz@odn.slupsk.pl

Oryginały dokumentacji projektowej należy przesłać na adres Organizatora (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4 a, 76 – 200 Słupsk).

 

W szkoleniu mogą brać udział jedynie nauczyciele zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Plik z dokumentacją projektową

Regulamin rekrutacji

Regulamin uczestnictwa

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

Ekspert:

T. Kropiowska

Koordynator formy:

Anna Kreft - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej, pracy z uczniem zdolnym oraz diagnozy edukacyjnej 
tel. 59 84 23 567, wew. 43 
e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Spotkanie w dniu 30 września 2020 odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 16.00
 • 30 minut przed rozpoczęciem szkolenia, o godz. 15.30, koordynator prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 
 • Do spotkania proszę dołączyć 10 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W razie problemów technicznych lub braku linku do szkolenia proszę kontaktować się z koordynatorem szkolenia drogą mailową.

 

 

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się, jeżeli zastosowane zostaną głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

                                                                                                                       

Dodatkowe informacje:

 • Zaplanowano 2 spotkania po 2 godz.

 

 

         Planowane terminy spotkań:

 

 • I spotkanie - spotkanie online -  30 wrzesień 2020, godz. 16.00 - 17.30
 • II spotkanie - spotkanie online - 01 październik 2020, godz. 16.00 - 17.30

                                                                           

 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

 


Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku).

 

NABÓR ZAMKNIĘTY