Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna. Niepełnosprawność intelektualna. Zdrowie - Edukacja - Terapia. Rozwój psychoseksualny w cyklu życia - teoria i praktyka

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna. Niepełnosprawność intelektualna. Zdrowie - Edukacja - Terapia. Rozwój psychoseksualny w cyklu życia - teoria i praktyka

Utworzono: 06-11-2019
ORGANIZATORZY

Prorektor ds. studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku
Koordynator ds. studentów z niepełnosprawnością
Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy Im Radość" w Słupsku

 

PATRONAT HONOROWY

PFRON, Oddział Pomorski w Gdańsku

KOMITET NAUKOWO -ORGANIZACYJNY

 

 • dr Sebastian A. Zdończyk, Akademia Pomorska, Przewodniczący Komitetu NO
 • dr Jolanta Maciąg, Akademia Pomorska, Wiceprzewodnicząca Komitetu NO
 • dr hab. Beata Antoszewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • dr hab. Remigiusz Kijak, prof. nadzw. Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Agnieszka Zalewska – Meler, prof. nadzw. Akademia Pomorska
 • dr Marta Jurczyk, Uniwersytet Gdański
 • dr Izabela Krempińska, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. K. Milanowskiej w Poznaniu
 • dr Grzegorz Piekarski, Akademia Pomorska
 • mgr Władysława Hanuszewicz, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych w Słupsku, Sekretarz Komitetu NO
 • mgr Maciej Maraszkiewicz, Akademia Pomorska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
 PROGRAM KONFERENCJI i REJESTRACJA

SESJA PLENARNA      godz. 9.00-12.00

 • Myślenie strategiczne w zarządzaniu potencjalną wiedzą ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  dr Jolanta Maciąg, AP
 • Aktywność fizyczna jako obszar konstruowania wiedzy o świecie oraz wspomagania rozwoju dziecka
  dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler, prof. AP
 • Pomiędzy niepełnosprawnością intelektualną a normą intelektualną. Sytuacja „dzieci cienia” we współczesnym systemie edukacji
  dr Izabela Krempińska, WSEiT w Poznaniu
 • Aspekty medyczne w opiece nad osobami z niepełnosprawnością
  dr n. med. Wojciech Homenda, AP
 • Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako partner, rodzic, osoba seksualna
  dr hab. Remigiusz Kijak, prof. nadzw. UW
 • Edukacja socjoseksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną – konteksty empiryczne
  dr Marta Jurczyk, UG
 • Postawy terapeutów wobec seksualności osób z niepełnosprawnością
  dr Sebastian A. Zdończyk, AP
 • Terapia farmakologiczna osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  lek. med. Aleksandra Białas

PANEL EKSPERCKI:  Z życia wzięte..., moderator dr Sebastian A. Zdończyk

 • Alicja Świątek-Brzezińska
 • mgr Iwona Grota, WTZ PSONI w Słupsku
 • dr Iwona Wrycz, SOSW w Słupsku,
 • mgr Justyna Jaskólska, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria, Oddz. Słupsk                                  
 • mgr Władysława Hanuszewicz, ODN Słupsk

PRZERWA KAWOWA        godz. 12.00 - 12.30

SESJE WARSZTATOWE do WYBORU      godz.  12.30 -14.30

Proszę wybrać warsztaty, w których zechce Pani/Pan uczestniczyć i ZAREJESTROWAĆ SIĘ poprzez formularz rejestracyjny dołaczony do warsztatów.

Rejestracja na warsztaty jest równoznaczna z rejestracją na całą konferencję

 

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa fotogramów Agnieszki Morzyńskiej-Burak (fotografa amatora) pt. „Dzień jak co dzień", przygotowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Dajmy im Radość" w Słupsku.

 

Bardzo prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.

Jest ona adresowana jest do nauczycieli wszystkich szkół i placówek, którzy pracują z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i współpracują z jego rodzicami. Badanie dotyczy postaw nauczycieli wobec problemów dojrzewania, w tym seksualności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w szkole.

Ankieta jest anonimowa, a otrzymane wyniki zostaną przetworzone w postaci zestawień statystycznych i wykorzystane będą m. in. na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej Niepełnosprawność Intelektualna: zdrowie edukacja terapia. Rozwój psychoseksualny w cyklu życia. Teoria i praktyka, organizowanej we współpracy z Akademią Pomorską w Słupsku w dniu 4 XII 2019 r. 
Za chwilę refleksji i wypełnienie tego kwestionariusza serdecznie dziękujemy.

Link do Ankiety - TUTAJ

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna. Niepełnosprawność intelektualna. Zdrowie - Edukacja - Terapia. Rozwój psychoseksualny w cyklu życia - teoria i praktyka

Przejdź do góry strony