Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Konkursy, wydarzenia

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna. Niepełnosprawność intelektualna. Zdrowie - Edukacja - Terapia. Rozwój psychoseksualny w cyklu życia - teoria i praktyka
III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna. Niepełnosprawność intelektualna. Zdrowie - Edukacja - Terapia. Rozwój psychoseksualny w cyklu życia - teoria i praktyka

AP Słupsk, ODN Słupsk, SPN "Dajmy Im Radość" Słupsk zapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Metodyczną: Niepełnosprawność intelektualna. Zdrowie - Edukacja - Terapia. Rozwój psychoseksualny w cyklu życia - teoria i praktyka. Rozwój psychoseksualny w cyklu życia. Teoria i praktyka. Termin: 4 grudnia 2019, godz. 09:00-14:30. Miejsce: Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Westerplatte 64, sala 414 

Przejdź do góry strony