Zaproszenie do bezpłatnego programu edukacyjnego dla szkół - Szkoła Dialogu

Utworzono: 24-02-2020

Po raz kolejny Fundacja Forum Dialogu zaprasza do udziału w ogólnopolskim, bezpłatnym programie edukacyjnym Szkoła Dialogu.

Celem programu Szkoła Dialogu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów z mniejszych i średnich miast, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Szkoła Dialogu oparta jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucze do przełamywania barier.

W ramach programu uczniowie i uczennice uczestniczą w cyklu czterech warsztatów, podczas których przygotowują swój autorski PROJEKT – wycieczkę śladami Żydów ze swojej miejscowości. Warsztaty są bezpłatne i są prowadzone przez doświadczonych trenerów Forum Dialogu, którzy merytorycznie wspierają działania uczniów i przybliżają im kulturę żydowską.  Wycieczki przygotowane przez uczniów biorą udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt upamiętniający, a szkoły otrzymują tytuł:  SZKOŁY DIALOG

Najlepsze zrealizowane w danym roku kalendarzowym projekty wyróżniane są cennymi nagrodami dla uczniów, szkół i nauczycieli - opiekunów wręczanymi podczas dorocznej Gali Szkoły Dialogu. W ubiegłym roku wyglądało to tak: https://www.youtube.com/watch?v=CFmA1O3pl5k&t=1s

•             Do edycji wiosennej zapraszamy uczniów 7 klasy szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych z niewielkich miejscowości, małych i średnich miast z całej Polski, w których niegdyś znaczący odsetek mieszkańców stanowili Żydzi.

•             Cykl 4 zajęć Szkoły Dialogu powinien się odbyć między marcem a majem. Projekt konkursowy należy zrealizować odpowiednio najpóźniej w czerwcu.

•             Grupa może liczyć od 15 do 30 osób.

Więcej informacji o programie Szkoła Dialogu oraz szczegóły dotyczące rekrutacji znajdą Państwo pod adresem: http://dialog.org.pl/szkola-dialogu/pl/dla-szkol/zglos-szkole-polska/

Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2020 roku. Formularz zgłoszeniowy:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFgWBVX-JsiMcu_l6QLVyV0TUdCQzorYWZ2OHBXBmVeClnJQ/viewform  

Osoba kontaktowa: Agnieszka Mierzwa, agnieszka.mierzwa@dialog.org.pl, tel. 22 551 50 26

Fundacja Forum Dialogu jest organizacją pozarządową zajmującą się od 20 lat działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacją na rzecz tolerancji.