Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki

Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na

Termin rozpoczęcia:

27 marca 2023, godz. 14:00-18:00

Forma:

Konferencja stacjonarna

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele informatyki szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala konferencyjna PODN, ul. Poniatowskiego 4a

O szkoleniu / programie:

Wykład (sala konferencyjna PODN, ul. Poniatowskiego 4a):
Projektowanie 3D i druk 3D oraz inne przykłady praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności uczniów wyniesionych z lekcji informatyki – Grażyna Koba (autorka podręczników do informatyki).
Warsztaty:
1. Praktyczne zasady dotyczące druku 3D i przygotowanie modelu 3D do wydruku – Krzysztof Fortuna (nauczyciel informatyki, ekspert druku 3D)
2. Porównanie narzędzi do tworzenia grafiki: trójwymiarowej 3D (SketchUp i Tinkercad) i dwuwymiarowej z wykorzystaniem grafiki żółwia (Python) – Grażyna Koba.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Koordynator formy:

Marek Wróblewski - nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej
Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: m.wroblewski@podn.slupsk.pl

Organizacja:

ZAPISY NA KONFERENCJĘ, WARSZTATY I EGZEMPLARZ OKAZOWY

Na konferencji będzie można otrzymać egzemplarz pokazowy wybranej publikacji wydawnictwa Migra.
W tym celu należy kliknąć przycisk poniżej, zapisać się na spotkanie, a następnie wybrać interesującą Państwa publikację. Proszę pamiętać o wydrukowaniu odpowiedniego kuponu.

 

REJESTRACJA - kliknij tutaj