Formy doskonalenia

Pomysł na interaktywną lekcję: aplikacja audio /
Pomysł na interaktywną lekcję: aplikacja audio / video z adnotacjami

4 grudnia 2023, godz. 17:00 do 10 grudnia 2023, godz. 23:55

stanowisko komputerowe

Zdrowie psychiczne człowieka, a technologia
Zdrowie psychiczne człowieka, a technologia

5 grudnia 2023, godz. 17:00 do 13 grudnia 2023, godz. 23:55

Stanowisko komputerowe

Notatki w pracy nauczyciela na wiele sposobów
Notatki w pracy nauczyciela na wiele sposobów

11 grudnia 2023, godz. 17:00 do 18 grudnia 2023, godz. 23:55

stanowisko komputerowe

Inteligentna szkoła - nauczanie wspomagane AI
Inteligentna szkoła - nauczanie wspomagane AI

14 grudnia 2023, godz. 16:00-19:00

stanowisko komputerowe