Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych? Elementy pomiaru dydaktycznego

Jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych?

Termin rozpoczęcia:

10 stycznia 2023, godz. 15:00-16:30

Forma:

Szkolenie stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie 

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie

Kierunki polityki oświatowej państwa:

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

Koordynator formy:

Mariusz Barański – wicedyrektor Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
Kontakt:
tel. 59 842 29 43
e-mail: m.baranski@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie rady pedagogicznej dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie.
  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.
  • Maksymalna liczba uczestników:  25 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń. Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad funkcjonowania wprowadzonych ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19. W trosce o zdrowie nas wszystkich uprzejmie prosimy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w formie stacjonarnej (w siedzibie PODN) o przestrzeganie zasad ochrony przed koronawirusem zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.