Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

„Moja szkoła w zwierciadle” – jak skutecznie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną w szkole

„Moja szkoła w zwierciadle” – jak skutecznie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną w szkole (Chojnice)

Termin rozpoczęcia:

16 września 2019, godz. 15:30-19:15

Forma:

Szkolenie

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

dyrektorzy, wicedyrektorzy, członkowie zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej, nauczyciele  

Cena:

60 zł

Miejsce:

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

O szkoleniu / programie:

  • Wymagania wobec placówki oświatowej w świetle aktualnego  prawa oświatowego.
  • Ewaluacja jako element nadzoru - rodzaje ewaluacji i ich wykorzystanie.
  • Ewaluacja wewnętrzna - źródła informacji, metody i techniki pozyskiwania informacji.
  • Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej - planowanie, organizacja, realizacja, analiza wyników ewaluacji.
  • Wnioski i rekomendacje, wykorzystanie wyników ewaluacji w pracy placówki oświatowej.

Ekspert:

Mariusz Domański

Koordynator formy:

Dorota Iwanowicz - wicedyrektor ODN Słupsk 
tel. 59 842-29-43 
e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

NABÓR ZAMKNIĘTY

Przejdź do góry strony