Sieć 1: ABC doradcy metodycznego

Sieć 1: ABC doradcy metodycznego

Termin rozpoczęcia:

13 kwietnia 2022, godz. 10:00-11:30

Forma:

Sieci zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

doradcy metodyczni pracujący na terenie subregionu słupskiego i chojnickiego, sieć dedykowana doradcom metodycznym ODN w Słupsku

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe

Kierunki polityki oświatowej państwa:

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

Koordynator formy:

Mariusz Barański - wicedyrektor
Kontakt:
tel. 59 842 29 43
e-mail: m.baranski@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Sieć współpracy i samokształcenia odbędzie się online w dniu 13.04.2022 i rozpocznie się o godz. 10:00
 • Przed rozpoczęciem spotkania, o godz. 9:30, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 

 

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w sieci online?

 

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

                                       

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 8 spotkań.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 22.09.2021, godz. 10:00-11:30, Temat: Spotkanie organizacyjne sieci.
  • II spotkanie - 13.10.2021, godz. 10:00-11:30, Temat: Zadania doradcy metodycznego i formy ich realizacji
  • III spotkanie - 24.11.2021, godz. 10:00-11:30, Temat: Pokolenie Z, a kompetencje kluczowe
  • IV spotkanie - 08.12.2021, godz. 10:00-11:30, Temat: Działalność innowacyjna i programy nauczania
  • V spotkanie - 12.01.2022, godz. 10:00-11:30, Temat: Organizacja i koordynowanie SWiS
  • VI spotkanie - 09.02.2021, godz. 10:00-11:30, Temat:
  • VII spotkanie - 23.03.2021, godz. 10:00-11:30, Temat:
  • VIII spotkanie - 13.04.2021, godz. 10:00-11:30, Temat:

 

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie online
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie sieci współpracy i samokształcenia.