Plan działań Pomorskiego Kuratora Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego 2019/2020

Pomorski Kurator Oświaty, w związku ze zbliżającym się czasem planowania przez szkoły i placówki roku szkolnego 2019/20, przedstawia plan działań w zakresie nadzoru pedagogicznego:

  1. Harmonogram spotkań Pomorskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół/placówek województwa pomorskiego 
    Poniedziałek, 19.08.2019Delegatura Słupsk: godz. 9.30-12.00; Delegatura Kościerzyna: godz. 14.30-17.00
     
  2. Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczycielom, którzy otrzymają maksymalną liczbę punktów (10) w postępowaniu kwalifikacyjnym odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 roku (wtorek) w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, ks. Jerzego Popiełuszki 6 (godziny popołudniowe).

  3. Dzień Edukacji Narodowej – wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom oświaty województwa pomorskiego odbędzie się w dniu 14 października 2019 roku (poniedziałek) w Muzeum II Wojny Światowej; Gdańsk, Plac Władysława Bartoszewskiego 1.

  4. Planowane konferencje organizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty dla nowo powołanych dyrektorów szkół/placówek oświatowych: listopad/grudzień 2019 r. Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości, spotkań, programów konferencji, rekrutacji uczestników, godzin ich trwania i miejsc organizacji zostaną podane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku w terminach późniejszych.

    Szczegółowe informacje na stronie: http://www.kuratorium.gda.pl