8 konferencja z cyklu Zdrowy Pomorzanin pt. ”Profilaktyczne działania prozdrowotne szansą na rozwój pomorskiej edukacji”

8 konferencja z cyklu Zdrowy Pomorzanin pt.

Termin rozpoczęcia:

27 października 2021, godz. 09:00-13:30

Forma:

Konferencja stacjonarna

Status:

otwarta lista główna

Czas trwania:

6 godz. dydaktycznych

Adresaci:

wszyscy zainteresowani

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego UM WP / Wideokonferencja

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Koordynator formy:

Irena Czyż – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i aktywności sportowej oraz przedmiotów przyrodniczych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567 wew. 38
e-mail: i.czyz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Formularz rejestracyjny do udziału w konferencji stacjonarnej

kliknij tutaj

Formularz rejestracyjny do udziału w konferencji zdalnej

kliknij tutaj

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.00

 

Rejestracja

 

9.30

 

Rozpoczęcie konferencji
Mieczysław Struk, marszałek Województwa Pomorskiego

 

9.35

 

Podsumowanie 7 Konferencji Zdrowy Pomorzanin 2019
Hanna Zych-Cisoń, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego

 

Część I: Znaczenie rekomendacji wynikających z badań postpandemicznych dla działań profilaktycznych w edukacji

9.45

 

Konstruktywna profilaktyka jako wzmocnienie ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci
 i młodzieży, Lucyna Lewandowska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni, doradca metodyczny w zakresie psychologii w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

 

10.05

 

Szczepienia ochronne – w czym tkwi problem?, dr hab. Tomasz Smiatacz, Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Chorób Zakaźnych

 

10.25

 

Skutki zdrowotne izolacji społecznej w przebiegu pandemii, prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska, Gdański Uniwersytet Medyczny, konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii

 

10.45

 

Konsekwencje edukacji zdalnej w obszarze zdrowia psychicznego, dr hab. prof. UAM Jacek PyżalskiPracownia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 11.15

 

Przerwa

 

11.45

 

Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym u dzieci i młodzieży, dr n. medTadeusz Jędrzejczyk, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny

 

Część II: Panel dyskusyjny

 

12.00

 

Działania wychowawcze, profilaktyczne i pomocowe na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży

Moderator: Joanna Matuszewska, dziennikarka Radia Gdańsk

 
   

Paneliści:

Lucyna Lewandowska, psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Gdyni, doradca metodyczny w zakresie psychologii w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

dr Maciej Dębski, socjolog, Uniwersytet Gdański

Małgorzata Zauliczna, nauczyciel, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku

Maksymilian Karc, uczeń, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku

Tomasz Karc, rodzic

 

Część III: Jak zadbać o swój dobrostan w czasie kryzysu?

 

13.10

 

Moc emocji, Ewelina Supińska, psycholog, coach kryzysowy, trener jogi śmiechu

 

13.30

 

Zakończenie i podsumowanie konferencji
Hanna Zych-Cisoń, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego