Człowiek a przyroda. Spotkanie autorskie z Joanną i Albinem Orłowskimi

Człowiek a przyroda. Spotkanie autorskie z Joanną

Termin rozpoczęcia:

24 maja 2022, godz. 16:00-18:15

Forma:

Seminarium stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele przyrodnicy

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala konferencyjna ODN, ul. Poniatowskiego 4a

O szkoleniu / programie:

Kim są Joanna i Albin Orłowscy-autorzy książki.
Dlaczego warto przeczytać książkę?
Skąd piasek na plaży morskiej i wydmach w Słowińskim Parku Narodowym?

Kierunki polityki oświatowej państwa:

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Koordynator formy:

Irena Czyż – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i aktywności sportowej oraz przedmiotów przyrodniczych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567 wew. 38
e-mail: i.czyz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.
  • Maksymalna liczba uczestników:  30 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • Procedura postępowania w okresie epidemii COVID - 19