Konsultacje dla nauczycieli Wychowania fizycznego

Konsultacje dla nauczycieli Wychowania fizycznego

Termin rozpoczęcia:

12 kwietnia 2021, godz. 16:30-18:30

Forma:

Konsultacje zdalne

Status:

Otwarta

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

Nauczyciele wychowania fizycznego

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

kontakt telefoniczny i mailowy

O szkoleniu / programie:

  • Wspieranie nauczycieli wychowania fizycznego w doskonaleniu ich warsztatu pracy.
  • Opracowywanie programów nauczania i podejmowaniu działań innowacyjnych.
  • Pomoc w procesie awansu zawodowego.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Ekspert:

Robert Kozłowicz

Koordynator formy:

Robert Kozłowicz - doradca metodyczny wychowania fizycznego

Kontakt:
e-mail: r.kozlowicz@odn.slupsk.pl

tel. 502 030 642