KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE WYCHOWANIA DO ŻYCIA

Termin rozpoczęcia:

luty 2022

Forma:

Kurs

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

300 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele szkół podstawowych.

Cena:

1900 zł

Miejsce:

ODN Słupsk

O szkoleniu / programie:

Obszary tematyczne kursu:
1. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie – 50 godzin
2. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne – 50 godzin
3. Zagadnienia biomedyczne – 40 godzin
4. Zagadnienia seksuologiczne – 40 godzin
5. Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie – 60 godzin
6. Praktyka pedagogiczna – 60 godzin

 

Podstawa prawna: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045; z 2021 r. poz. 1601) oraz wymogi określone w ramowym planie
i programie kursu kwalifikacyjnego zatwierdzonym przez Ministra Edukacji i Nauki w dniu 9.09.2021 r.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Koordynator formy:

Irena Czyż - Konsultant ds. promocji zdrowia i aktywności sportowej oraz przedmiotów przyrodniczych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567  wew. 38
e-mail: i.czyz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Kurs będzie realizowany w wymiarze 300 godzin (w tym: 240 godzin zajęć dydaktycznych -  ok. 50% stacjonarnie i 50% online-  oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych).

 

Przewidywany termin realizacji: luty–grudzień 2022 r.

Kwalifikacje: Uczestnicy po ukończeniu kursu uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć  z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.
 

UWAGA: Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie grupy około 20 zainteresowanych nauczycieli.