Napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy

Napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy

Szanowny Dyrektorze, Szanowny Nauczycielu, 
zapraszamy do publikowania „Informatorze Oświatowym”

Pisząc o swojej pracy:
 • dbasz o wizerunek swojej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
 • upowszechniasz jej osiągnięcia,
 • promujesz swoją placówkę w środowisku, 
 • spełniasz jeden z wymogów awansu zawodowego,
 • upowszechniasz przykłady dobrej praktyki,
 • dokumentujesz swoją pracę,
 • inspirujesz innych. 
Wiodące tematy numeru 1/2021 (styczeń-marzec 2021)

 

 • WYMAGANIA EGZAMINACYJNE (egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny, nowe przedmioty na egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2021/2022). 
   
 • RAZEM W IZOLACJI (o działaniach realizowanych w czasie pandemii, które nie zawsze dotyczą nauczania online; prospołeczne akcje, inicjatywy, fora, grupy nauczycielskie, lekcje wychowawcze w czasie pandemii; konkursy, imprezy, przedsięwzięcia, które powstały z potrzeby chwili, dla których inspiracją była nowa rzeczywistość, itp.).

Do 1 lutego 2021 r. prosimy o kontakt  wszystkich, którzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

 • ZADZWOŃ tel.: tel. (59) 84 23 567 wew. 41
 • lub NAPISZ: wydawnictwo@odn.slupsk.pl

Na gotowy materiał oczekujemy do 8 lutego 2021 roku.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Wskazówki dla publikujących Zgoda na publikację KLIKNIJ TUTAJ

Wiodące tematy numeru 2/2021 (kwiecień-czerwiec 2021)
 • SZKOLNICTWO ZAWODOWE (branże zawodowe na Pomorzu, obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli praktycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, zawody przyszłości, doradztwo zawodowe, diagnozowanie predyspozycji zawodowych,  kariery zawodowe uczniów, refleksje, przemyślenia, opisy interesujących przedsięwzięć, itp.) 
   
 • oraz EDUKACJA MORSKA (wszelkie przedsięwzięcia przedszkoli, szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego, które realizowano w ramach Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, ale nie tylko; informacje na temat wykorzystania edukacji morskiej na różnych przedmiotach, zajęciach pozalekcyjnych, praktycznych zajęciach w terenie; ciekawe inicjatywy, pomysł oraz informacje na temat korzyści płynących z realizacji morskich tematów, refleksje, przemyślenia, opisy interesujących przedsięwzięć, itp.)

Do 15 marca 2021 r. prosimy o kontakt  wszystkich, którzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

 • ZADZWOŃ tel.: tel. (59) 84 23 567 wew. 41
 • lub NAPISZ: wydawnictwo@odn.slupsk.pl

Na gotowy materiał oczekujemy do 12 kwietnia 2021 roku.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ:
Wskazówki dla publikujących i Zgoda na publikację KLIKNIJ TUTAJ

Wiodące tematy numeru 3/2021 (lipiec - wrzesień 2021)
 • WSPÓLNOTA KULTUR (edukacja multikulturowa, regionalna, kultywowanie tradycji związanych z Pomorzem, działania na rzecz różnorodnej kulturowo społeczności lokalnej; przykłady dobrych praktyk szkół i placówek oświatowych, które podejmują ciekawe inicjatywy i organizują interesujące przedsięwzięcia, projekty związane z multikulturowością, regionalizmem i historią Pomorza; działają na rzecz lokalnych wspólnot, poprzez które budowana jest tożsamość mieszkańców ziemi pomorskiej i ich świadomość przynależności do małej – pomorskiej – Ojczyzny; informacje na temat zrealizowanych programów, angażujących uczniów w poznawanie i upowszechnianie tradycji i kultury wspólnoty lokalnej oraz integrację wielokulturowego środowiska; rozwój społecznych kompetencji dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy o Pomorzy i jego wielopłaszczyznowej kulturowości).
 • POMORSKA LIGA ZADANIOWA (doświadczenia i refleksje ekspertów PLZ; informacje na temat pracy z uczniami biorącymi udział w Pomorskiej Lidze Zadaniowej oraz korzyści płynących z udziału w tym konkursie; wszelkie przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu "Zdolni z Pomorza", itp.)

Do 15 maja 2021 r. prosimy o kontakt  wszystkich, którzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

 • ZADZWOŃ tel.: tel. (59) 84 23 567 wew. 41
 • lub NAPISZ: wydawnictwo@odn.slupsk.pl 

Na gotowy materiał oczekujemy do 14 czerwca 2021 roku.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ:

Wskazówki dla publikujących i Zgoda na publikację KLIKNIJ TUTAJ

Zapraszamy i zachęcamy Dyrektorów i Nauczycieli do przesyłania własnych materiałów:
 • podejmujących wyżej wymienione zagadnienia,
 • opisujących życie szkoły, placówki oświatowej w innym zakresie: konkursy, olimpiady, jubileusze, przedsięwzięcia edukacyjne, rozpoczęcie lub  podsumowania projektów.
Zatem publikuj na łamach „Informatora Oświatowego”. Na pewno w życiu Twojej szkoły dzieje się wiele i warto o tym napisać:
 • pochwalić się, że robicie coś ciekawego, oryginalnego (np. konkursy, projekty, imprezy, projekty europejskie),
 • podzielić się innowacjami edukacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi,
 • opowiedzieć o swoich doświadczeniach, przemyśleniach na temat blasków i cieni pracy współczesnego nauczyciela,
 • utrwalić swoje refleksje w formie drukowanej w publikatorze, który dociera do 300 placówek oświatowych naszego regionu.
Czasopismo jest opatrzone numerem ISSN, a więc:
 • artykuły odnotowywane są w bibliografii narodowej,
 • publikowane artykuły są dostępne szerokiemu gronu czytelników w kraju,
 • artykuły dokumentują pracę szkół oraz dorobek, także naukowy, autorów,
 • władze oświatowe, a także inni nauczyciele dowiedzą się o Waszych działaniach, przemyśleniach, refleksjach…
 • Wasza praca może zainspirować innych!

Zapraszamy do współpracy, czekamy na materiały!

W imieniu Redakcji "Informatora Oświatowego"
Dorota Iwanowicz
konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych
w ODN w Słupsku