Napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy

Napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy

Szanowny Dyrektorze, Szanowny Nauczycielu, 
zapraszamy do publikowania „Informatorze Oświatowym”

Pisząc o swojej pracy:

 • dbasz o wizerunek swojej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
 • upowszechniasz jej osiągnięcia,
 • promujesz swoją placówkę w środowisku, 
 • upowszechniasz przykłady dobrej praktyki,
 • dokumentujesz swoją pracę,
 • inspirujesz innych. 

Wiodącymi tematami numeru będą:

 • EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA (programy, inicjatywy, ciekawe lekcje, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyrównywanie szans, itp.)
 • oraz DIAGNOZA w EDUKACJI (o potrzebie diagnozy, cele diagnozy, metody rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów, wykorzystywanie wyników diagnozy w pracy z uczniem, ewaluacja, diagnozuję i pomagam, itp.)

Zapraszamy i zachęcamy Dyrektorów i Nauczycieli do przesyłania własnych materiałów:

 • podejmujących wyżej wymienione zagadnienia,
 • opisujących życie szkoły, placówki oświatowej w innym zakresie: konkursy, olimpiady, jubileusze, przedsięwzięcia edukacyjne, rozpoczęcie lub  podsumowania projektów.

Do 30 października 2020 r. prosimy o kontakt  wszystkich, którzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

Na gotowy materiał oczekujemy do 9 listopada 2020 roku.

Zatem publikuj na łamach „Informatora Oświatowego”. Na pewno w życiu Twojej szkoły dzieje się wiele i warto o tym napisać:
 • pochwalić się, że robicie coś ciekawego, oryginalnego (np. konkursy, projekty, imprezy, projekty europejskie),
 • podzielić się innowacjami edukacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi,
 • opowiedzieć o swoich doświadczeniach, przemyśleniach na temat blasków i cieni pracy współczesnego nauczyciela,
 • utrwalić swoje refleksje w formie drukowanej w publikatorze, który dociera do 300 placówek oświatowych naszego regionu.
Czasopismo jest opatrzone numerem ISSN, a więc:
 • artykuły odnotowywane są w bibliografii narodowej,
 • publikowane artykuły są dostępne szerokiemu gronu czytelników w kraju,
 • artykuły dokumentują pracę szkół oraz dorobek, także naukowy, autorów,
 • władze oświatowe, a także inni nauczyciele dowiedzą się o Waszych działaniach, przemyśleniach, refleksjach…
 • Wasza praca może zainspirować innych!

Zapraszamy do współpracy, czekamy na materiały!

W imieniu Redakcji "Informatora Oświatowego"
Dorota Iwanowicz
konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych
w ODN w Słupsku