Nr 4/2020 (192) Diagnoza w edukacji; Edukacja włączająca

październik-grudzień 2020

Nr 4/2020 (192) Diagnoza w edukacji; Edukacja włączająca

Zapraszamy do lektury nowego i zarazem ostatniego w tym roku wydania "Informatora Oświatowego" , w którym m.in. artykuły dotyczące diagnozy w edukacji i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

SPIS TREŚCI

 

 • Bożena Żuk: Z nadzieją na dobry rok (s. 3)
INFORMACJE, OPINIE, PROPOZYCJE
 • Henryk Szaleniec: Egzaminy zewnętrzne a ocenianie wewnątrzszkolne  (s. 4)
 • Jerzy Paczkowski: Diagnoza osiągnięć uczniów elementem monitorowania postępów edukacyjnych i realizacji podstawy programowej  (s. 6)
 • Anna Kreft: Czy warto diagnozować? Diagnoza przedmiotowa w praktyce szkolnej (s. 11)
 • Renata Kulik: Pomorscy nauczyciele w świetle danych Systemu Informacji Oświatowej  (s. 13)
 • Beata Kośnik: Tutoring jako sposób indywidualnego podejścia do ucznia. Innowacja pedagogiczna w PSP w Zblewie (s. 15)
 • Magdalena Boruta: Diagnoza logopedyczna. Wybrane testy do oceny logopedycznej u dzieci (s. 18)
 • Władysława Hanuszewicz, Katarzyna Rodziewicz: Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w warunkach izolacji (s. 20)
 • Władysława Hanuszewicz: Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania (s. 22)
 • Elżbieta Górska: Wykorzystanie metody Kids’ Skills – Dam Radę! w pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami (s. 26)
 • Katarzyna Mróz Jedrzejewska, Jolanta Abryszyńska-Głąbińska, Bartosz Kunka: Z dziennika terapeuty C-Eye (s. 28)
 • Renata Naprawa, Robert Kosikowski: Program eyeLearn – Widzę Myślę Rozumiem (s. 33)
 • Agnieszka Grzela-Opalińska: Nie tylko Sensoryczny Ogród Marzeń (s. 37)
 • Mateusz Kłosowski: Praca z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną na lekcjach wychowania fizycznego (s. 39)

 

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
 • Irena Czyż: XV Konferencja z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży”. Środowisko – człowiek – edukacja. Wyzwania współczesności (s. 40)
 • Anna Kreft: Konferencja Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej już za nami (s. 42)
 • Anna Kreft: Diagnostyka edukacyjna w Słupsku (s. 43)
 • Renata Kołosowska: Vademecum czy antidotum? – czyli rzecz o radzeniu sobie
 • w sytuacjach trudnych (s. 44)
 • Mariusz Domański: Eduinnowacje XXI wieku. Indywidualizacja nauczania (s. 46)
 • Aleksandra Anuszewska: Odczarujmy HIV/AIDS! 1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS (s. 48)
 • Władysława Hanuszewicz: Kilka refleksji z pracy sieci współpracy i samokształcenia (s. 49)

 

OLIMPIADY, IMPREZY, KONKURSY
 • Karolina Keler: Poczuj miętę do Dwójki! Pasja, tradycja i współpraca źródłem sukcesów (s. 50)
 • Anna Maria Rozenek: O czym nie wie Unia Europejska… czyli korzyści z mobilności Erasmus+, których nie mierzy się w raportach.(s. 52)
 • Jolanta Selke: 120 lat szkolnictwa specjalnego w Słupsku. Franz Frenzel – prekursor szkolnictwa specjalnego (s. 57)
 • Maria Pietryka-Małkiewicz: II Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Młodzieży
 • „Witkacy. Napisane dzisiaj” (s. 60)
 • Iwona Poźniak: Ahoj przygodo! Konkurs „Dzień Morskiego Pluszowego Misia” (s. 61)

 

KSIĄŻKI, CZASOPISMA, MULTIMEDIA
 • Dorota Iwanowicz: „Informator Oświatowy” kończy 30 lat (s. 62)
 • Agata Szklarkowska: Przedział literac(t)ki. W listopadowej kałuży widać więcej (s. 65)
 • Dorota Czapiewska: PBW poleca. To warto przeczytać (s. 66)
 • Agnieszka Stolarczyk: Tematyczne zestawienie bibliograficzne: *Diagnoza w edukacji  *Edukacja włączająca (s. 68)