W 2023/2024 napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy

W 2023/2024 napisz do "Informatora Oświatowego" - zapraszamy do współpracy

W 2023/2024 napisz do "Informatora Oświatowego"

4/2023; 1/2024; 2/2024; 3/2024

Szanowny Dyrektorze, Szanowny Nauczycielu, 
zapraszamy do publikowania „Informatorze Oświatowym”! 

Pisząc o swojej pracy:

 • dbasz o wizerunek swojej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
 • upowszechniasz jej osiągnięcia,
 • promujesz swoją placówkę w środowisku, 
 • spełniasz jeden z wymogów awansu zawodowego,
 • upowszechniasz przykłady dobrej praktyki,
 • dokumentujesz swoją pracę,
 • inspirujesz innych. 

Zapraszamy i zachęcamy Dyrektorów i Nauczycieli do przesyłania własnych materiałów:

 • podejmujących wyżej wymienione zagadnienia,
 • opisujących życie szkoły, placówki oświatowej w innym zakresie: konkursy, olimpiady, jubileusze, przedsięwzięcia edukacyjne, rozpoczęcie lub  podsumowania projektów szkolnych, ogólnopolskich, europejskich...

Zatem publikuj na łamach „Informatora Oświatowego”. Na pewno w życiu Twojej szkoły dzieje się wiele i warto o tym napisać:

 • pochwalić się, że robicie coś ciekawego, oryginalnego (np. konkursy, projekty, imprezy, projekty europejskie),
 • podzielić się innowacjami edukacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi,
 • opowiedzieć o swoich doświadczeniach, przemyśleniach na temat blasków i cieni pracy współczesnego nauczyciela,
 • utrwalić swoje refleksje w formie drukowanej w publikatorze, który dociera do 300 placówek oświatowych naszego regionu.

Czasopismo jest opatrzone numerem ISSN, a więc:

 • artykuły odnotowywane są w bibliografii narodowej,
 • publikowane artykuły są dostępne szerokiemu gronu czytelników w kraju,
 • artykuły dokumentują pracę szkół oraz dorobek, także naukowy, autorów,
 • władze oświatowe, a także inni nauczyciele dowiedzą się o Waszych działaniach, przemyśleniach, refleksjach…
 • Wasza praca może zainspirować innych!

Wiodące tematy numeru 4/2023 (październik - grudzień 2023)
 • KOMUNIKOWANIE SIĘ I SZTUKA WYPOWIEDZI
  Retoryka (oratorstwo, krasomówstwo, sztuka wymowy) jest utożsamiana z pięknym, ozdobnym mówieniem. Należy ją jednak rozumieć szerzej – jako umiejętność poprawnego, logicznego i skutecznego komunikowania się. Szkoła ma tu do odegrania szczególną rolę, gdyż przygotowuje młodych ludzi do życia w społeczeństwie, gdzie umiejętność komunikatywnego wypowiadania się jest konieczna. Korzystanie ze wszystkich kanałów komunikacyjnych: mówienia, słuchania, czytania, pisania to najważniejsze kompetencje niezbędne na wszystkich przedmiotach, ale przede wszystkim w życiu codziennym.
  Warto pamiętać, że każdy nauczyciel – niezależnie od przedmiotu, jakiego naucza – powinien być mistrzem słowa i dbać o to, by jego uczniowie potrafili ładnie się wypowiadać – zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. 
  Wszystkich nauczycieli zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, w jaki sposób dbacie o kulturę słowa swoich uczniów.    

   

 • WSPOMAGANIE ROZWOJU UCZNIÓW I WSPARCIE RODZINY
  Rolą szkoły i placówki oświatowej jest wspomaganie rozwoju uczniów oraz współpraca z rodziną i środowiskiem społeczno-wychowawczym w zakresie edukacji, opieki, wychowania, a także terapii i leczenia. Placówki oświatowe wspierają też włączania dziecka i rodziny do lokalnej społeczności i do transdyscyplinarnej pracy zespołowej, prowadzonej w środowisku.
  Prosimy o nadsyłanie artykułów opisujących różnorodne działania, które wspomagają wszechstronny rozwój ucznia i zaspokajają jego potrzeby na różnych etapach kształcenia i wychowania.

Do 7 listopada 2023 r. prosimy o kontakt  wszystkich, którzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.
      ZADZWOŃ tel.: (59) 84 23 567, wew. 41|
      lub NAPISZ: wydawnictwo@podn.slupsk.pl 

Na gotowy materiał oczekujemy najpóźniej do 20 listopada 2023.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ: Wskazówki dla publikujących i  Zgoda na publikację KLIKNIJ TUTAJ

Zapraszamy do współpracy, czekamy na materiały!
W imieniu Zespołu redakcyjnego "Informatora Oświatowego"
Dorota Iwanowicz
konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych
w ODN w Słupsku

 

PLANOWANE Wiodące tematy numeru 1/2024 (styczeń - marzec 2024)

1) OCENIANIE W SZKOLE 
1) RÓŻNORODNOŚĆ I INKLUZJA W EDUKACJI

PLANOWANE Wiodące tematy numeru 2/2024 (kwiecień - czerwiec 2024)

1) DOBROSTAN UCZNIA I NAUCZYCIELA 
2) WOLONTARIAT

PLANOWANE Wiodące tematy numeru 3/2024 (lipiec - wrzesień 2024)

3) KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 
4) KOMPETENCJE CYFROWE