Dorota Iwanowicz

Nauczyciel konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych

W Ośrodku od 1996 roku związana jestem z kwartalnikiem pn. „Informator Oświatowy”, który w 2020 roku świętował jubileusz 30-lecia powstania i nieprzerwanie towarzyszy życiu szkół i placówek oświatowych naszego regionu. Czasopismo to jest swoistą tablicą ogłoszeń, miejscem wymiany myśli i doświadczeń dyrektorów i nauczycieli województwa pomorskiego, a także pracowników naukowych uczelni wyższych oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy.

Oprócz prac redakcyjnych zajmuję się informacją pedagogiczną i promocją działań Ośrodka.
Zapraszam również na szkolenia, głównie z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, których celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli. Warto w codziennej praktyce wykorzystywać narzędzia TIK, które znakomicie wspierają edukację, czyniąc ją atrakcyjną, kreatywną i efektywną.

Konsultacje zdalne:
komunikator: Google Meet
e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl
e-mail: wydawnictwo@odn.slupsk.pl
tel. (59) 84 23 567 wew. 41