Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego - działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego - społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej. 
http://www.batory.org.pl/